ویدئوی معرفی کیت آموزشی الکترودوینو

مجوزها و افتخارات

دارای هولوگرام اصالت

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دارای مجوز از شورای نظارت بر اسباب بازی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

برگزیده چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نظرات مشتریان

فهرست